Адрес:
4001 гр. Пловдив,
жк Христо Смирненски,
Район Западен,
ул. "Гергана" №7
Телефони:
Регистратура: тел. 032/643 954тел. 032/644 284тел. 032/644 298
Лице за контакти:
Гл. медицинска сестра: М. Щерева Гл. счетоводител: Й. Петрова тел. 032/306 146факс 032/643 339
Email:
dkc4@abv.bg
Автобусни линии:
12, 26, 29, 37
Маршрутни линии:
1, 2, 10
online results Онлайн резултати

Добре дошли на сайта на ДКЦ 4!

Ние Ви предлагаме повишаване качеството на живота, чрез осъществяване на здравния потенциал и изграждане на по-здравословно бъдеще, чрез предлагане и реализация на най-широк спектър достъпна, своевременна, достатъчна и качественна медицинска помощ състояща се в консултации за промоция и профилактика на заболяванията, специализирани прегледи и изследвания за ранна диагностика на заболяванията, съвременни лечебни методи и рехабилитационни технологии, като всичко това става на основата на опит, отговорност и хуманност.

6 причини да изберете ДКЦ 4 пред останалите

ДКЦ4 Диагностично-консултативен център IV
  • Големият брой общопрактикуващи лекари, работещи в сградата на ДКЦ 4 създава голямо улеснение за пациента при получаване на специализирана медицинска помощ
  • ДКЦ 4 разполага със собствена клинична лаборатория и звено за образна диагностика, мамограф
  • Добра комуникативна грижа с целия град
  • В сградата има разположени аптека и оптика, с което цикълът на обслужване на пациента се затваря
  • Изградена е вътрешна информационна компютъризирана система, която създава  добра комуникация между регистратура, лекарски кабинети, клинична лаборатория, администрация, РЗОК . Наличие на Интернет във всеки медицински кабинет.
  • Широкоспектърна дейност по промоция и превенция на здравето
Валиден CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional